PLUS Praktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Met aanvullende programma's bijvoorbeeld. Of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit. Zo kan elke PLUS Praktijk eenvoudig met andere praktijken vergeleken worden. Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheids-onderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten, het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen van een PLUS Praktijk zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd.


Samenwerking

Vaak werken de zorgverleners van een Pluspraktijk ook samen met bijvoorbeeld diëtisten of artsen in ziekenhuizen, omdat sommige klachten een brede aanpak nodig hebben.

 

Hogere vergoeding

Zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat meer fysiotherapeuten hun praktijk omvormen naar een PLUS Praktijk. Om dat te stimuleren, krijgen PLUS Praktijken een hogere vergoeding voor hun werkzaamheden dan andere praktijken. Zo leveren de zorgverzekeraars een bijdrage aan meer kwaliteit in de fysiotherapie.

Fysiotherapie Binnenstad is van plan om in december 2014 de audit te gaan laten afnemen. 

 

Pluspraktijken