In onze praktijk werken ook praktijkondersteuners van de huisartsen op het gebied van geestelijke gezondheidzorg (POH GGZ).

Janet MiedemaJanet Miedema

Werkdag: vrijdag

  

Pleun van der Werf

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.

 

Als POH-GGZ biedt Pleun op praktische wijze helderheid aan de situatie van het moment. Door middel van gesprek of eenvoudige oefeningen richt zij zich op: luisteren zonder oordeel, verhelderen van de situatie of probleemstelling, aanreiken van inzichten, uitleggen wat er in feite speelt, komen tot concrete stappen die uit jezelf voortkomen en haalbaar zijn. Soms is een aantal gesprekken al voldoende om de draad weer op te pakken. Wanneer de klachten wat meer tijd en speciale aandacht nodig hebben kan ze, in overleg met de huisarts, gericht verder verwijzen.

  

janetJanet de Jonge

Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag

 

Janet is POH GGZ en heeft ruime kennis van psychiatrische aandoeningen.

Zij kan samen met u in kaart brengen hoe uw leven er uit ziet en op welke vlakken u last heeft van uw psychische klachten, met als uiteindelijk doel de vermindering van deze klachten en/of het creëren van zoveel mogelijk stabiliteit in uw leven door een langduriger contact.

Janet richt zich op:

  •           Steunende/structurerende gesprekken, waarin ruimte is voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie en praktische ondersteuning geboden dan wel ingezet wordt, aansluitend op uw situatie.
  •           Coördinatie van zorg: vaak zijn meerdere hulpverleners en naasten bij u betrokken, zoals woonbegeleiding, buurtteam, ggz, familie en vrienden. In overleg met u wordt getracht contacten en hulpverlening zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
  •           Psycho-educatie over diverse psychiatrische aandoeningen, het behandelen hiervan maar ook het omgaan hiermee. Wat is er met mij aan de hand, wat kan ik eraan doen en wat betekent het voor mijn dagelijks leven?

-          Inzicht geven in uw eigen gedachten en gevoelens en het leren inzetten van helpende gedachten en copingstrategieën.

 

Janet, Janet en Pleun en hebben ook beroepsgeheim.