In onze praktijk streven we naar hoogwaardige zorg.

Sedert augustus 2008 heeft onze praktijk het NHG-keurmerk. 

Dit keurmerk is door het Nederlands Huisarten Genootschap in samen-werking met de Radboud Universiteit Nijmegen ontwikkeld.

Met dit keurmerk wordt aangetoond, dat in onze huisartsenpraktijk systematisch en continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de zorg. Met als uiteindelijk doel, de zorg voor onze patiënten te verbeteren.