(Alleen met uw toestemming!)

 

Vanaf 4 maart 2013 kunt u als patiënt aangeven of u toestemming geeft voor elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens met andere zorgverleners. U kunt op drie verschillende toestemming geven:

  1. U geeft het mondeling door aan uw huisarts. Deze toestemming wordt dan in uw medisch dossier geregistreerd.
  2. U downloadt op www.ikgeeftoestemming.nl een daarvoor bestemd formulier. Dit vult u in en geeft het aan uw huisarts  of stuurt het op. Deze toestemming wordt dan in uw medisch dossier geregistreerd
  3. U geeft digitale toestemming met uw DigiD-code in www.ikgeeftoestemming.nl. Deze toestemming wordt via een beveiligde site (vecozo) doorgegeven aan uw huisarts. Na ontvangst wordt uw toestemming geregistreerd in uw medisch dossier.