Door COVID-19 worden patiënten vaker verwezen naar huisartsenposten (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH). Steeds meer huisartsenposten leveren 24/7 zorg aan patiënten met een mogelijke coronabesmetting om de huisartsenpraktijken te ondersteunen. Als de huisartsenpost en SEH inzage hebben in de belangrijkste gegevens van ons als uw eigen huisarts, kunt u sneller de juiste zorg krijgen en blijven de wachttijden beperkt. Ook als mensen vanwege de drukte door een huisartsenpost, coronapost of ziekenhuis buiten hun eigen regio worden behandeld, is het belangrijk dat de arts deze gegevens van ons kunnen raadplegen.

 

Normale situatie

In de normale situatie kan de huisartsenpost alleen een samenvatting van uw medische gegevens van ons als uw huisarts raadplegen en alleen als u hiervoor toestemming ('opt-in') heeft gegeven aan ons of via volgjezorg.nl. Bijna 8 miljoen Nederlanders hebben dat gedaan. Een klein deel heeft aangegeven dat hun gegevens niet gedeeld mogen worden. Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft (nog) geen keuze gemaakt.

 

Tijdelijke maatregel

Uitsluitend tijdens de coronacrisis kunnen de huisartsenpost en de SEH ook een samenvatting van de medische gegevens van de huisarts raadplegen als u geen keuze heeft gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor op 8 april 2020 een tijdelijke maatregel getroffen. Dat betekent dat veel meer mensen snel en goed geholpen kunnen worden.
Huisartsenorganisaties (NHG, LHV, InEen), Patiëntenfederatie Nederland, VZVZ, zorgverzekeraars (ZN) en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) zorgen er samen voor dat dit veilig en verantwoord gebeurt. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie blijven volgen of dit veilig en verantwoord gebeurt. Na de coronacrisis zijn de gegevens van Nederlanders die geen keuze hebben gemaakt niet meer te raadplegen bij de huisartsenpost en de SEH. Dan geldt weer de normale situatie.

 

U houdt de regie

Heeft u contact met de huisartsenpost of de SEH, dan wordt u gevraagd of u het goed vindt dat de gegevens van ons worden geraadpleegd. Zo houdt u zelf de regie. Alleen als u niet aanspreekbaar bent, kunnen de huisartsenpost of de SEH de gegevens zonder die mondelinge toestemming raadplegen. U kunt ook altijd precies zien wat er met uw gegevens gebeurt. Dat kan op de website www.volgjezorg.nl. U ziet daar of uw gegevens beschikbaar zijn gesteld. U kunt ook zien of uw gegevens zijn geraadpleegd en door wie.

 

Wilt u NIET dat uw gegevens worden gedeeld?

Dan kunt u dit bij ons melden of online aangeven op volgjezorg.nl.

 

Wilt u WEL dat uw gegevens worden gedeeld?

Zeg het tegen ons en tegen uw apotheek of regel het online op volgjezorg.nl.

Onze assistenten krijgen regelmatig vragen over het coronavirus. Voor meer informatie en adviezen kunt u de volgende websites raadplegen:

Deze websites geven de meest actuele informatie en richtlijnen.

Ook heeft de Rijksoverheid een informatienummer opengesteld voor vragen over het coronavirus : 0800-1351 (8-20.00 uur)

Denkt u dat u besmet bent? Heeft u klachten van verkoudheid, koorts of hoesten? Kom dan niet naar de praktijk, maar blijf dan thuis totdat uw klachten over zijn.

 

 Bent u kortademig of voelt u zich ernstig ziek? Neem dan telefonisch contact op met de huisartsenpraktijk.

Sinds kort kunt u ook in onze praktijk advies krijgen van een gynaecoloog. Zo kunt u samen met uw huisarts en gynaecoloog uw klachten bespreken. Voor u is het een eenmalig gratis advies. U betaalt dus geen eigen risico. 

U kunt nu ook online afspraken maken bij Huisartsenpraktijk Binnenstad!

Zo kunt u in uw eigen tijd een afspraak plannen met uw huisarts.

U heeft nu 24/7 toegang tot:

  • e-Afspraak; maak uw eigen afspraak bij uw huisarts.
  • e-Consult; hiermee kunt u per email een vraag stellen aan uw huisarts.
  • uw labuitslagen; check uw eigen bloeduitslagen.
  • e-Recept; hiermee kunt u uw medicijnen opnieuw bestellen.

 

Log eenvoudig met uw DigiD in via de inlogknop hier rechts boven (patiëntenportaal).

Vanaf september 2013 werken wij samen met de sportartsen van het Sport Medisch Adviescentrum. Een sportarts is een specialist op het gebied van sportblessures, maar ook niet sport gebonden klachten van het bewegingsapparaat. Dit sportspreekuur is bedoeld voor mensen met langdurige of ingewikkelde blessures van spieren of gewrichten. Hierbij is de mate van klachten belangrijker dan hoe fanatiek u normaalgesproken sport.

Tijdens een consult van een half uur kijken de huisarts, fysiotherapeut en sportarts samen naar uw klacht en geven direct een advies.

Mocht u in aanmerking willen komen voor een gezamenlijk consult neemt u dan contact op met de huisartsenpraktijk (030-2333888).