Bloeddruk

Met een toenemende hoogte van de bloeddruk neemt de kans op ziekte en sterfte aan hart- en vaatziekten geleidelijk toe, zowel onder mannen als onder vrouwen. De bloeddruk is verhoogd, wanneer deze hoger is dan 140 mmHg systolisch (bovendruk) en/of 90 mmHg diastolisch (onderdruk).

Tenminste tot het 80ste levensjaar zorgt het verlagen van een verhoogde bloedruk voor een verlaagde kans op een hartinfarct, beroerte, hartfalen en sterfte.
Meer informatie over verhoogde bloeddruk via onderstaande links:

 

Spreekuur

Wanneer u medicatie gebruikt voor uw bloeddruk dan kunt u een afspraak maken met een praktijkverpleegkundige. Jaarlijks vindt er bloedonderzoek plaats.

In de praktijk is het ook mogelijk om een 24-uurs bloeddruk meting te laten verrichten. Dit gaat altijd op advies van uw huisarts.