Openingtijden

maandag – vrijdag
8:00 – 17:00
dinsdagavond
17:30 – 20:00

(030) 233 38 88

Spoed overdag:
(030) 233 38 88 – toets 1

Spoed avond/weekend:
(088) 130 96 70

 info@gzcbinnenstad.nl

Patiëntenportaal

Contact

Telefoonnummer
 030-2333888

Spoed (8:00 – 17:00)
030-2333888 toets 1

Spoed (Buiten kantoortijd)
088-1309670

Mailadres
info@gzcbinnenstad.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
8.00 – 17.00

Dinsdagavond spreekuur
17.30 – 20.00

Een afspraak voor het spreekuur, een telefonische afspraak of aanvraag visite maakt u telefonisch via de assistente.

Er is geen inloopspreekuur

Speciale spreekuren

In het gezondheidscentrum is een speciaal spreekuur voor patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte). Een hiervoor opgeleide diabetes-verpleegkundige houdt dit spreekuur. Als u diabetes mellitus heeft, kan uw huisarts u naar dit spreekuur verwijzen. Vier keer per jaar bezoekt u dit speciale spreekuur waarvan één keer aansluitend een bezoek aan uw eigen huisarts voor een uitgebreide diabetescontrole (de zogenaamde jaarcontrole). Voorafgaand daaraan is een laboratoriumonderzoek. Uw eigen huisarts krijgt de informatie van het diabetesspreekuur, zodat hij/zij voortdurend op de hoogte blijft.

Wij zijn met onze praktijk deelnemer aan het DIAGIS ketenzorgprogramma, wat tot doel heeft om te komen tot een meetbare kwaliteitsverbetering in de zorg voor patiënten met Diabetes Mellitus type 2.

Meer informatie over Diabetes vindt op thuisarts.nl.

Voorbeelden van patiënten brieven zijn:

Astma en COPD zijn longaandoeningen waarbij sprake is van een chronische ontsteking van de luchtwegen. De chronische ontsteking leidt tot vernauwing van de luchtwegen en daardoor ontstaan klachten als hoesten en kortademigheid. Het verschil tussen astma en COPD is dat astmapatiënten soms klachtenvrij kunnen zijn, bij COPD is dat vaak niet het geval. Daarnaast neemt de ernst van de klachten bij COPD in de loop van de jaren vaak toe en bij astma hoeft dat niet het geval te zijn.

Indien u Astma of COPD heeft en daar medicatie voor moet gebruiken, is geregelde controle zinvol. Voor patiënten met relatief weinig klachten is een spreekuurcontrole met spirometrie (longfunctie onderzoek ofwel ‘blaastest’) één keer in de drie jaar zinvol. Wanneer u wat meer klachten heeft is hetbeter om in ieder geval één keer per jaar ter controle te komen.
In onze praktijk doet een praktijkverpleegkundige de spirometrie.
Bij de huisarts bespreekt u de uitslag van de spirometrie en krijgt u advies over eventuele verdere behandeling.

Meer informatie over astma en COPD vindt u door te klikken op onderstaande links:

Bloeddruk

Met een toenemende hoogte van de bloeddruk neemt de kans op ziekte en sterfte aan hart- en vaatziekten geleidelijk toe, zowel onder mannen als onder vrouwen. De bloeddruk is verhoogd, wanneer deze hoger is dan 140 mmHg systolisch (bovendruk) en/of 90 mmHg diastolisch (onderdruk).

Tenminste tot het 80ste levensjaar zorgt het verlagen van een verhoogde bloedruk voor een verlaagde kans op een hartinfarct, beroerte, hartfalen en sterfte.
Meer informatie over verhoogde bloeddruk via onderstaande links:

Spreekuur

Wanneer u medicatie gebruikt voor uw bloeddruk dan kunt u een afspraak maken met een praktijkverpleegkundige. Jaarlijks vindt er bloedonderzoek plaats.

Is bij u een te hoge bloeddruk gemeten? Dan raden wij het aan om voor de toekomst zelf een bloeddrukmeter aan te schaffen. Dat maakt het gemakkelijker om meerdere keren uw bloeddruk te meten. Meerdere metingen geven weer een betrouwbaarder beeld aan de huisarts of praktijkondersteuner wat uw gemiddelde bloeddruk is. Kijk hier welke bloeddrukmeters door de hartstichting geadviseerd worden en hoe u thuis uw bloeddruk betrouwbaar kunt meten.

Wilt u stoppen met roken?

Wij kunnen u daarbij helpen. Onderzoek heeft uitgewezen dat stoppen met roken beter gaat als u gebruik maakt van een persoonlijke begeleiding (gespecialiseerd verpleegkundige) gecombineerd met nicotinevervangende middelen (pleisters, kauwgom) en/of medicamenteuze therapie.

Bent u geïnteresseerd? Maak dan een afspraak met een praktijkverpleegkundige). Zij kan u informeren over de mogelijkheden en begeleiding bieden.
Hulp bij stoppen met roken wordt alleen vergoed via de aanvullende verzekering.

Verdere informatie en tips vindt u ook via onderstaande links:

Ook kunt u gebruik maken van de hulp- en informatielijn van STIVORO: 0900-9390. Deze is 24 uur per dag bereikbaar. U kunt er terecht voor informatie en tijdens kantooruren kunt u ook telefonisch begeleid worden door een medewerker.

Patiëntenportaal

U heeft 24/7 toegang tot:

e-Consult – hiermee kunt u per email een vraag stellen aan uw huisarts.
uw labuitslagen – check uw eigen bloeduitslagen.
e-Recept – hiermee kunt u uw medicijnen opnieuw bestellen.

Log eenvoudig met uw DigiD in het patiëntenportaal.