Openingtijden

maandag – vrijdag
8:00 – 17:00
dinsdagavond
17:30 – 20:00

(030) 233 38 88

Spoed overdag:
(030) 233 38 88 – toets 1

Spoed avond/weekend:
(088) 130 96 70

 info@gzcbinnenstad.nl

Patiëntenportaal

Contact

Telefoonnummer
 030-2333888

Spoed (8:00 – 17:00)
030-2333888 toets 1

Spoed (Buiten kantoortijd)
088-1309670

Mailadres
info@gzcbinnenstad.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
8.00 – 17.00

Dinsdagavond spreekuur
17.30 – 20.00

Een afspraak voor het spreekuur, een telefonische afspraak of aanvraag visite maakt u telefonisch via de assistente.

Er is geen inloopspreekuur

Elektronisch Patiëntendossier

Vanaf 4 maart 2013 kunt u als patiënt aangeven of u toestemming geeft voor elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens met andere zorgverleners. U kunt op drie verschillende toestemming geven:

  1. U geeft het mondeling door aan uw huisarts. Deze toestemming wordt dan in uw medisch dossier geregistreerd.
  2. U downloadt op www.ikgeeftoestemming.nl een daarvoor bestemd formulier. Dit vult u in en geeft het aan uw huisarts  of stuurt het op. Deze toestemming wordt dan in uw medisch dossier geregistreerd
  3. U geeft digitale toestemming met uw DigiD-code in www.ikgeeftoestemming.nl. Deze toestemming wordt via een beveiligde site (vecozo) doorgegeven aan uw huisarts. Na ontvangst wordt uw toestemming geregistreerd in uw medisch dossier.

Tijdelijke maatregel

Uitsluitend tijdens de coronacrisis kunnen de huisartsenpost en de SEH ook een samenvatting van de medische gegevens van de huisarts raadplegen als u geen keuze heeft gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor op 8 april 2020 een tijdelijke maatregel getroffen. Dat betekent dat veel meer mensen snel en goed geholpen kunnen worden.
Huisartsenorganisaties (NHG, LHV, InEen), Patiëntenfederatie Nederland, VZVZ, zorgverzekeraars (ZN) en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) zorgen er samen voor dat dit veilig en verantwoord gebeurt. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie blijven volgen of dit veilig en verantwoord gebeurt. Na de coronacrisis zijn de gegevens van Nederlanders die geen keuze hebben gemaakt niet meer te raadplegen bij de huisartsenpost en de SEH. Dan geldt weer de normale situatie.

U houdt de regie

Heeft u contact met de huisartsenpost of de SEH, dan wordt u gevraagd of u het goed vindt dat de gegevens van ons worden geraadpleegd. Zo houdt u zelf de regie. Alleen als u niet aanspreekbaar bent, kunnen de huisartsenpost of de SEH de gegevens zonder die mondelinge toestemming raadplegen. U kunt ook altijd precies zien wat er met uw gegevens gebeurt. Dat kan op de website www.volgjezorg.nl. U ziet daar of uw gegevens beschikbaar zijn gesteld. U kunt ook zien of uw gegevens zijn geraadpleegd en door wie.

Wilt u NIET dat uw gegevens worden gedeeld?

Dan kunt u dit bij ons melden of online aangeven op volgjezorg.nl.

Wilt u WEL dat uw gegevens worden gedeeld?

Zeg het tegen ons en tegen uw apotheek of regel het online op volgjezorg.nl.

Online inzage patiëntengegevens

Sinds kort is het ook mogelijk om online uw eigen medische dossier in te zien. U kunt hiervoor inloggen op het patiëntenportaal. Voor meer informatie over online-inzage, zie ook https://open-eerstelijn.nl/

Als huisarts willen we graag weten wat u van de online-inzage vindt. Daarom hebben wij een korte vragenlijst gemaakt. Uw antwoorden worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. De vragenlijst is volledig anoniem. Ook de huisarts weet niet wie de vragenlijst heeft ingevuld. Invullen kan via deze link: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/lijst1

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Patiëntenportaal

U heeft 24/7 toegang tot:

e-Consult – hiermee kunt u per email een vraag stellen aan uw huisarts.
uw labuitslagen – check uw eigen bloeduitslagen.
e-Recept – hiermee kunt u uw medicijnen opnieuw bestellen.

Log eenvoudig met uw DigiD in het patiëntenportaal.