Openingtijden

maandag – vrijdag
8:00 – 17:00
dinsdagavond
17:30 – 20:00

(030) 233 38 88

Spoed overdag:
(030) 233 38 88 – toets 1

Spoed avond/weekend:
(088) 130 96 70

 info@gzcbinnenstad.nl

Patiëntenportaal

Contact

Telefoonnummer
 030-2333888

Spoed (8:00 – 17:00)
030-2333888 toets 1

Spoed (Buiten kantoortijd)
088-1309670

Mailadres
info@gzcbinnenstad.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
8.00 – 17.00

Dinsdagavond spreekuur
17.30 – 20.00

Een afspraak voor het spreekuur, een telefonische afspraak of aanvraag visite maakt u telefonisch via de assistente.

Er is geen inloopspreekuur

Praktijknieuws

Lieve mensen van praktijk Binnenstad

In het voorjaar heb ik in acht overvolle spreekuren afscheid genomen van mijn werkzame leven als huisarts. Dat waren intensieve, mooie ontmoetingen met velen van jullie.

Daarnaast ben ik overspoeld door lieve kaarten, prachtige bloemen, opgekweekte plantjes, zelfgebakken cakes, doosjes met verrukkelijke chocola, met smaak uitgezochte boeken, zelfgemaakte knuffels, noem het maar.

Het heeft mij diep geraakt, dat jullie zó met mij en mijn gezin meeleven, en dat op deze manier hebben vormgegeven.

In juni heb ik afscheid genomen van ons geweldige team tijdens een mooie avond met een lach en een traan. Daarmee was het dan echt voorbij.

Er is veel om dankbaar op terug te kijken, en dat doe ik dan ook. Met volle teugen. Het gaat mij naar omstandigheden redelijk goed. De experimentele therapie leidt tot stabiele ziekte, en dat is voor mij nu al heel mooi. De complicaties zijn te verdragen.

Dus, lieve mensen, veel dank voor al jullie blijken van meeleven. Het ga jullie goed!

Hartelijke groeten Christine Weenink

Langs deze weg wil ik u laten weten dat ik vanaf 1 juli a.s. na bijna 14 jaar afscheid neem van de praktijk. Na met heel veel plezier in de praktijk Binnenstad gewerkt te hebben ben ik op zoek naar een nieuwe uitdaging!

Dit betekent dus ook dat ik u niet meer zal zien voor uw controles. Mijn collega praktijkverpleegkundigen zullen de zorg overnemen van ‘mijn’ patiënten. En ik vertrouw erop dat dit goed zal verlopen.

Mocht er voor u een afspraak ingepland staan na 1 augustus 2023 dan wil ik u verzoeken om met de assistente contact op te nemen, om uw afspraak bij een van mijn collega’s te plannen.

Ik wens u veel gezondheid en alle goeds!

Hartelijke groet, Wendy

Beste Mensen

Alweer bijna drie jaar geleden bleek ik ernstig ziek. Inmiddels ben ik behandeld met verschillende therapieën met wisselend effect. Momenteel wacht ik op de start van een experimentele therapie, die me hopelijk nog wat meer tijd en kwaliteit van leven biedt. De afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier de draad van het dokteren voorzichtig weer opgepakt. Het kost me dan ook moeite jullie te vertellen, dat daar nu toch een einde aan komt.

Het is bijna 28 jaar geleden dat ik ben begonnen als huisarts bij praktijk Binnenstad, eerst aan de Breedstraat, sinds 10 jaar in ons prachtige pand aan de Van Asch van Wijckskade. Het was een voorrecht om bij zoveel patiënten betrokken te zijn, bij hun wel en wee. Vaak geruststellend en kortdurend, soms ernstig en intensief. Het vertrouwen dat jullie me hebben gegeven door mij deelgenoot te maken van jullie leven, was voor mij behalve leerzaam, ook heel inspirerend en verrijkend. Ik heb de afgelopen jaren ook veel van jullie teruggekregen in de vorm van bloemen, kaartjes en mooie, dierbare gesprekken, waar we de vraag hoe het nu toch met mij ging niet uit de weg gingen. Dat heeft me diep ontroerd en erg goed gedaan.

Het is jammer dat daar nu een einde aan komt. Maar het voelt als een goed besluit. Het is fijn om alle rust en ruimte te hebben om me samen met mijn dierbaren te focussen op wat goed is voor mij.

Voor de mensen, die dat willen is er de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een afscheidsconsult op 18 april of 2 mei. Je kan daarvoor bellen met de praktijkassistente.

Lieve mensen, ik zal het contact met jullie enorm missen. Maar ik weet dat jullie in goede handen zijn bij mijn fantastische collega’s.Het ga jullie goed.

Hartelijke groeten,

Christine Weenink

Verwijzingen achteraf

Het komt met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing aan de huisarts vragen.  De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij het wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit.

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.  De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en tevens duur. Om de zorg nog lang beschikbaar te houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

Specialisten mogen geen zorg leveren en declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

Omdat niet iedereen van die regeling op de hoogte is en om teleurstelling te voorkomen, willen wij al onze patiënten er helder van op de hoogte stellen dat de huisartsen van Gezondheidscentrum Binnenstad Utrecht, net als alle Nederlandse huisartsen, niet achteraf verwijzingen zullen schrijven.

Als u medicatie thuis heeft liggen die u niet meer gebruikt of gaat gebruiken, dan kunt u deze inleveren bij de apotheek. Graag vragen wij u wel de sticker met uw patiëntengegevens te verwijderen van de verpakking.

Door COVID-19 worden patiënten vaker verwezen naar huisartsenposten (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH). Steeds meer huisartsenposten leveren 24/7 zorg aan patiënten met een mogelijke coronabesmetting om de huisartsenpraktijken te ondersteunen. Als de huisartsenpost en SEH inzage hebben in de belangrijkste gegevens van ons als uw eigen huisarts, kunt u sneller de juiste zorg krijgen en blijven de wachttijden beperkt. Ook als mensen vanwege de drukte door een huisartsenpost, coronapost of ziekenhuis buiten hun eigen regio worden behandeld, is het belangrijk dat de arts deze gegevens van ons kunnen raadplegen.

Normale situatie

In de normale situatie kan de huisartsenpost alleen een samenvatting van uw medische gegevens van ons als uw huisarts raadplegen en alleen als u hiervoor toestemming (‘opt-in’) heeft gegeven aan ons of via volgjezorg.nl. Bijna 8 miljoen Nederlanders hebben dat gedaan. Een klein deel heeft aangegeven dat hun gegevens niet gedeeld mogen worden. Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft (nog) geen keuze gemaakt.

Tijdelijke maatregel

Uitsluitend tijdens de coronacrisis kunnen de huisartsenpost en de SEH ook een samenvatting van de medische gegevens van de huisarts raadplegen als u geen keuze heeft gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor op 8 april 2020 een tijdelijke maatregel getroffen. Dat betekent dat veel meer mensen snel en goed geholpen kunnen worden.
Huisartsenorganisaties (NHG, LHV, InEen), Patiëntenfederatie Nederland, VZVZ, zorgverzekeraars (ZN) en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) zorgen er samen voor dat dit veilig en verantwoord gebeurt. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie blijven volgen of dit veilig en verantwoord gebeurt. Na de coronacrisis zijn de gegevens van Nederlanders die geen keuze hebben gemaakt niet meer te raadplegen bij de huisartsenpost en de SEH. Dan geldt weer de normale situatie.

U houdt de regie

Heeft u contact met de huisartsenpost of de SEH, dan wordt u gevraagd of u het goed vindt dat de gegevens van ons worden geraadpleegd. Zo houdt u zelf de regie. Alleen als u niet aanspreekbaar bent, kunnen de huisartsenpost of de SEH de gegevens zonder die mondelinge toestemming raadplegen. U kunt ook altijd precies zien wat er met uw gegevens gebeurt. Dat kan op de website www.volgjezorg.nl. U ziet daar of uw gegevens beschikbaar zijn gesteld. U kunt ook zien of uw gegevens zijn geraadpleegd en door wie.

Wilt u NIET dat uw gegevens worden gedeeld?

Dan kunt u dit bij ons melden of online aangeven op volgjezorg.nl.

Wilt u WEL dat uw gegevens worden gedeeld?

Zeg het tegen ons en tegen uw apotheek of regel het online op volgjezorg.nl.

Patiëntenportaal

U heeft 24/7 toegang tot:

e-Consult – hiermee kunt u per email een vraag stellen aan uw huisarts.
uw labuitslagen – check uw eigen bloeduitslagen.
e-Recept – hiermee kunt u uw medicijnen opnieuw bestellen.

Log eenvoudig met uw DigiD in het patiëntenportaal.