Openingtijden

maandag – vrijdag
8:00 – 17:00
dinsdagavond
17:30 – 20:00

(030) 233 38 88

Spoed overdag:
(030) 233 38 88 – toets 1

Spoed avond/weekend:
(088) 130 96 70

030-2713977

 info@gzcbinnenstad.nl

Contact

Telefoonnummer
030-2333888

Spoed (8:00 – 17:00)
030-2333888 toets 1

Spoed
(Buiten kantoortijd)
088-1309670  (Huisartsenpost – eerst bellen: Burg. Fockema Andreaelaan 60, Utrecht)

Faxnummer
030-2713977

Mailadres
info@gzcbinnenstad.nl

Patiëntenportaal

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
8.00 – 17.00

Dinsdagavond spreekuur
17.30 – 20.00

Een afspraak voor het spreekuur, een telefonische afspraak of aanvraag visite maakt u telefonisch via de assistente.

Er is geen inloopspreekuur

Tarieven

Huisartsenzorg wordt volledig vergoed door uw verzekering en valt dus niet onder het eigen risico.

Alle andere zorg – die niet onder huisartsenzorg valt – wordt afhankelijk van uw polisvoorwaarden wel, deels of niet vergoed en soms verrekend met uw eigen risico. Hieronder vallen onder andere laboratoriumdiagnostiek, röntgen- en echodiagnostiek, medicatie, fysiotherapie en diëtiste. Verschillende tarieven van diagnostisch centrum Saltro kunt u vinden op http://www.saltro.nl/tarieven/tarieven/

Hier vindt u de tarieven voor de verrichtingen die in onze praktijk worden uitgevoerd. Deze tarieven zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en de zorgverzekeraars. Een consult betreft een bezoek aan een van onze zorgverleners of een telefonisch advies of advies via mail.

Patienten Huisartsen Binnenstad  Passanten
Consult < 5 minuten 5,26  Consult < 5 min 15,46
Consult 5>min en <20 min 10,51  Consult >5 <20 min 30,91
Consult > 20 minuten 21,03  Consult > 20 min 61,83
Visite < 20 minuten 15,77  Visite < 20 min 46,37
Visite >20 minuten 26,28  Visite >20 min 77,28

Aan het aanvragen van herhaalrecepten zijn (buiten de kosten van de apotheek) geen kosten verbonden.

Verder doen wij nog enkele bijzondere verrichtingen, zoals ECG’s (hartfilmpjes) en chirurgische verrichtingen. Deze worden allemaal vergoed door de zorgverzekeraar en vallen buiten het eigen risico.

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u deze tijdig te annuleren. Wanneer u zonder geldige reden een afspraak verzaakt, zijn wij genoodzaakt de kosten bij u in rekening te brengen. Dit is 15 euro voor een consult en 25 euro voor een langer consult. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. U kunt bij de assistente pinnen.

Online afspraken maken

U kunt nu ook online afspraken maken bij Huisartsenpraktijk Binnenstad. Zo kunt u in uw eigen tijd een afspraak plannen met uw huisarts. U heeft nu 24/7 toegang tot:

e-Afspraak – maak uw eigen afspraak bij uw huisarts. Dit is momenteel ivm de coronacrisis niet mogelijk.
e-Consult – hiermee kunt u per email een vraag stellen aan uw huisarts.
uw labuitslagen – check uw eigen bloeduitslagen.
e-Recept – hiermee kunt u uw medicijnen opnieuw bestellen.

Log eenvoudig met uw DigiD in het patiëntenportaal.