Patiëntenportaal

Contact

Telefoonnummer
 030-2333888

Spoed (8:00 – 17:00)
030-2333888 toets 1

Spoed (Buiten kantoortijd)
088-1309670

Mailadres
info@gzcbinnenstad.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
8.00 – 17.00

Dinsdagavond spreekuur
17.30 – 20.00

Een afspraak voor het spreekuur, een telefonische afspraak of aanvraag visite maakt u telefonisch via de assistente.

Er is geen inloopspreekuur

Astma en COPD

Astma en COPD zijn longaandoeningen waarbij sprake is van een chronische ontsteking van de luchtwegen. De chronische ontsteking leidt tot vernauwing van de luchtwegen en daardoor ontstaan klachten als hoesten en kortademigheid. Het verschil tussen astma en COPD is dat astmapatiënten soms klachtenvrij kunnen zijn, bij COPD is dat vaak niet het geval. Daarnaast neemt de ernst van de klachten bij COPD in de loop van de jaren vaak toe en bij astma hoeft dat niet het geval te zijn.

Indien u Astma of COPD heeft en daar medicatie voor moet gebruiken, is geregelde controle zinvol. Voor patiënten met relatief weinig klachten is een spreekuurcontrole met spirometrie (longfunctie onderzoek ofwel ‘blaastest’) één keer in de drie jaar zinvol. Wanneer u wat meer klachten heeft is hetbeter om in ieder geval één keer per jaar ter controle te komen.
In onze praktijk doet een praktijkverpleegkundige de spirometrie.
Bij de huisarts bespreekt u de uitslag van de spirometrie en krijgt u advies over eventuele verdere behandeling.

Meer informatie over astma en COPD vindt u door te klikken op onderstaande links:

Patiëntenportaal

U heeft 24/7 toegang tot:

e-Consult – hiermee kunt u per email een vraag stellen aan uw huisarts.
uw labuitslagen – check uw eigen bloeduitslagen.
e-Recept – hiermee kunt u uw medicijnen opnieuw bestellen.

Log eenvoudig met uw DigiD in het patiëntenportaal.